Els nostres símbols

Emblema

 

El moviment de Guies i Scouts d'Europa està representat amb una creu de vuit puntes de Sant Joan i una flor de lis daurada. Aquest símbol va ser escollit l'any 1956 pels fundadors del moviment.

 

Aquest emblema amaga diferents símbols. En primer lloc, la creu de Malta, que recorda l'ideal de cavalleria de l'Ordre de Sant Joan, és vermella, color de la generositat, del coratge i de la sang dels màrtirs. Aquesta creu té vuit puntes, que representen les virtuts de les benaurances del Sermó de la Muntanya. 

La flor de lis és l'emblema universal del l'escoltisme. Recorda el camí correcte, i les seves tres puntes il·lustren les tres virtuts de la Promesa scout: franquesa, abnegació i puresa.

 


Baussant

 

El Baussant és la bandera oficial de Guies i els Scouts d'Europa. Aquesta paraula ve del francès antic i significa "bell" o "formós" signe. Es va adoptar com a signe del moviment durant el peregrinatge a la muntanya de Saint Michel l'any 1966.

 

El baussant s'inspira directament en l'estandard dels cavallers templaris. Té dos colors de fons: el blanc i el negre, se sobreposen i il·lustren la lluita del bé contra el mal. A sobre, s'hi representa l'emblema dels scouts, amb la creu vermella i la flor delis. El baussant està present a totes les nostres cerimònies, així com a la Promesa Scout. 


Uniforme

Un dels trets diferencials del nostre moviment educatiu és la uniformitat. L'objectiu de portar uniforme no és altre que el de formar un grup únic i unit, on no hi ha diferències que indiquin l'origen o el nivell social dels membres del moviment. Alhora, en el cas de Guies i Scouts d'Europa, representa l'expressió visual de tota la seva pedagogia arreu del món.

 

L'uniforme està format per la camisa, que segons el grup d'edat i la branca és de blau clar o beige, els pantalons o la faldilla, un foulard, que també varia segons el grup de l'scout o guia i és el símbol universal de l'escoltisme, la boina o el casquet (en el cas dels llobatons i llobatones), i un cinturó de cuir amb la creu scout a la sivella.

 

A la camisa hi ha insígnies cosides que mostren les diferents etapes de progressió dins l'escoltisme, com les classes, especialitats o càrrecs. Aquestes animen als scouts i guies més joves a aprendre dels seus caps i referents per seguir creixent dins el moviment.