Quina relació hi ha entre la Parròquia i l'Agrupament escolta?


L'escoltisme tal com es practica a Scouts d'Europa és un instrument pastoral al servei de la comunitat parroquial, tal com expliquem al apartat següent. Tot Agrupament ha de tenir un Conseller Religiós (CR), que és molt convenient -tot i que no indispensable- que sigui el mateix rector o vicari de la parròquia.

 

Al mateix temps, l'Agrupament té vida pròpia, lligada al moviment de la Federació d'Escoltisme Europeu (FSE). Està totalment portat per laics, que tenen la seva pròpia organització: el responsable és un Cap d'Agrupament, sobre el qual hi ha un Comissari de Districte, el qual depèn del Comissari Nacional, i aquest del Federal, etc. El Moviment és qui garanteix la formació scout de tots. Això descarrega de pes tècnic al CR.

 

L'Agrupament espera del seu CR la orientació i direcció espiritual dels nois, l'assistència amb els sagraments, etc. També té un paper important a les cerimònies més importants: la promesa scout, la investidura ròver, etc.

 

La FSE també organitza trobades de formació i orientació per als CR, de manera que l'acció pastoral estigui ben coordinada.