Que busquem amb l'Associació?


Volem posar al servei de l'Església catalana una eina pedagògica de provada eficàcia per a la pastoral de nens i joves: l'escoltisme catòlic.

 

Actualment moltes parròquies troben dificultats per mantenir els nois i adolescents vinculats a la comunitat eclesial. Algunes parròquies tenen organitzades només classes de catequesi, que solament poden atraure una part de l’interès del noi. Tanmateix, entre la catequesi de Primera Comunió (fins a 9 anys) i la de Confirmació (a partir dels 13 anys), sol produir-se un buit pastoral que moltes parròquies omplen amb catequesi de post-comunió, que van perdent efectius any rere any; o muntant esplais, per trobar-se de seguida amb el problema de trobar joves caps i monitors -i assegurar la seva formació. Tot plegat cau sobre les espatlles del sempre ocupadíssim rector o vicari de la parròquia...

 

Nosaltres volem que aquesta càrrega sigui més lleugera. Un Agrupament de Guies i Scouts d'Europa no porta (gaires) maldecaps i requereix dels clergues una atenció mínima. La càrrega principal la porten laics adults, pares i mares de família i joves de la parròquia generalment, i l'Associació es fa responsable de la seva formació escolta. Una bona situació -però no indispensable- es dóna quan el rector o vicari poden assumir la tasca de Conseller Religiós de l'Agrupament: això garanteix tant la coordinació de les activitats escoltes dintre del marc de la pastoral parroquial com l'atenció espiritual dels nois.