Quina infraestructura necessita un agrupament escolta?


Quina infraestructura necessita un agrupament escolta (locals, etc.)?

 

Molt poca. En rigor, els escoltes no necessiten locals per reunir-se, si tenen un parc o espai públic a prop. Tampoc no necessiten cases de colònies, ja que sempre van de campament (i el campament no necessita lavabos, menjador, capella, etc., perquè tot això ho han de construir els nois). L'escolta viu en contacte amb la natura, i això és un dels cinc eixos bàsics de la seva formació.

 

Sí que cal tenir un per guardar el material: als propis locals de la parròquia, un magatzem, etc.