Es necessaria alguna experiencia previa?


Per a ser scout no es necessaria cap experiencia previa, tampoc es requereix haver participap abans de les activitats dels Llobatons. A qualsevol edat un pot començar a ser scout.

 

Per començar un Agrupament és necessari tenir algú amb experiència scout?

 

No, tampoc.

 

El que és necessari és que els joves que comencin l'Agrupament com a primers caps siguin catòlics practicants, portin una vida personal coherent amb la seva fe i els agradi la vida en la natura. La formació necessària per a ser scouts o guies la rebran en el si de l'Associació, ja que abans d'assumir responsabilitats hauran de fer els cursos corresponents al servei que hagin escollit.

 

Si es compta amb algú que té experiència en algun agrupament que no sigui d’Scouts d'Europa, s'haurà de valorar com va ser, si va fer la Promesa, etc.