Hi ha un escoltisme específic dirigit als joves majors de 16 anys?


Hi ha un escoltisme específic dirigit als joves majors de 16 anys?

 

L’escoltisme és el mateix, però es viu de manera més madura i implicada, dirigint-lo cap a la construcció de la vida del jove pilot, que als 16-17 anys acaba d’abandonar la patrulla de scouts o de conèixer l’escoltisme. Que es troba en un ambient de repte i se l’hi ofereix un camí que el dugui a tornar-se un adult cristià lliure, responsable i preocupat de participar, pel testimoni de la seva vida i per la seva paraula, en la missió evangelitzadora de l'Església.

 

En la ruta pilot els scouts s'organitzen en clans i les guies en focs, composts d'un o diversos equips. Així hi ha un equip a cada agrupament i un clan a cada districte que és la reagrupació d’aquests. Cada pilot seguirà diferents etapes, que el duen cap a la unitat de vida, des de la seva entrada en la Ruta fins al seu compromís pilot. Les activitats realitzades en el transcurs de l'any, permeten que cada pilot es pugui sentir membre d'una comunitat viva que, amb les activitats que proposa, és un suport real per ell en el transcurs de la seva progressió personal.

 

Els clans s'encomanen a un cap de clan i els equips a caps d'equip, que són alhora els assistents del cap de clan. El consell del clan està compost pel cap de clan, els seus assistents i el conseller religiós. El paper del consell de clan és primordialment fer que tots visquin la pedagogia i l'estil de la ruta, i afavorir les iniciatives del conjunt dels membres per organitzar activitats. Des del cap fins al pilot, cada membre del clan és abans de res un ròver en marxa que pertany a una comunitat. La jerarquia és molt flexible i funciona principalment de manera transversal. Es busca permanentment l'opinió de cada un, sobretot en el moment dels consells de clan o d'equip.

 

El jove scout que abandona la tropa per pujar al clan és acollit oficialment al seu si després d'un cap de setmana en el qual s'haurà intentat introduir al vessant d’«aventura» que es pot viure a la ruta, i que contribueix a unir els equips i el clan. Rep llavors el fulard marró, que és el signe comú de tots els ròvers i que recorda el color de l’hàbit de Sant Francesc d'Asís.

 

Tres mesos després de la seva entrada al clan, el jove, en el transcurs d'una curta cerimònia que es desenvolupa davant del conjunt del clan, és admès oficialment com a pilot i rep les seves Lletres «EP» (Estar Preparat). Per a això és necessari que hagi elegit un padrí pilot, un Director Espiritual, i que es comprometi a seguir regularment les activitats del clan i a començar a posar en pràctica l'hora ruta en la seva vida diària.

L'admissió pilot marca el començament de la progressió personal del pilot, que durarà fins a la prova de la Llarga Pista. Aquest període pot durar de 6 a 18 mesos en funció de cada noi. Tant el seu padrí pilot com el seu Director Espiritual li fixen objectius concrets i adaptats als cinc terrenys que corresponen als cinc objectius de l'escoltisme (sentit del concret, higiene de vida i salut, formació del caràcter, servei i sentit de Déu). La progressió del noi a través d'aquests cinc finalitats li ha de permetre caminar cap a la seva unitat de vida. Alhora, el pilot ha de començar a discernir el servei que elegirà com a futur Ròver Pilot (RP) i preparar-s'hi per l'adquisició de les competències necessàries.

 

Quan se sent llest o quan el seu cap de clan, el seu padrí pilot i el seu Director espiritual li proposen, el pilot pot demanar recórrer la seva Llarga Pista. Aquesta es prepara específicament per a cada noi pels que l'han acompanyat fins aquí. Dura de 48 a 72 hores, durant les quals el ròver estarà sol per mesurar-se físicament ell mateix i per recapitular el camí recorregut des de la seva entrada al clan. Aquesta prova li ha de permetre també arrelar les seves eleccions, les seves grans orientacions de vida, així com el seu futur servei. A l'arribada de la Llarga Pista, el ròver és esperat pel clan. Cada Llarga Pista recorreguda és una font d'orgull per al clan, que festeja el que acaba d'arribar fins al final d'aquesta prova tan bonica.

 

Quan ha recorregut la seva Llarga Pista, el pilot pren davant del clan el seu compromís pilot. Esdevé Ròver Pilot i porta sobre el seu pit les lletres «RP» que signifiquen Respondre Present. Es compromet llavors a fer un servei durant tres anys al si de l'Associació dels Guies i Scouts d'Europa o a l'exterior (capellania estudiant, parròquia, una altra associació...). Aquesta etapa marca el fi de la progressió del noi al si de la Ruta Pilot.

 

Al final dels seus tres anys de servei i després d'haver continuat la seva progressió personal amb l'ajuda del seu Pare espiritual i del seu padrí ròver, el ròver pilot podrà fer la seva partida ròver.

 

Sigui al clan o a l'equip, els pilots procuren de trobar-se tan sovint com els sigui possible. L'ideal és que cada mes el programa d'activitats impliqui almenys un cap de setmana d'equip o de clan, una nit de formació i un servei. Els caps de setmana de clan o d'equip impliquen sempre marxa, ja que la ruta entra pels peus, i de vegades activitats tals com escalada, ràpel o ràfting que permeten posar en joc tècniques específiques.

 

Però sens dubte és pel compliment regular d'un servei de clan com aquest troba la seva ànima verdadera. El Ròver està fet per Servir. Fa l'aprenentatge per aquest servei, que l'ajuda a obrir el seu cor als més pobres dels seus germans.