Que ens diferecnia de la resta de moviments scouts?


L'escoltisme ha anat evolucionant des de la seva fundació per Baden-Powell l'any 1907. Una primera fita és la cristianització del mètode feta pel P. Sevin als anys 20, que a l'Europa continental origina les branques de l'escoltisme catòlic i del laic. També han tingut gran repercussió -en alguns països d'Europa i entre ells a Catalunya- els canvis introduïts a partir de la revolució cultural de 1968. 

 

L'escoltisme europeu que nosaltres practiquem té alguns trets específics que el distingeixen d'altres maneres de veure i viure l'escoltisme o els moviments d'esplai:

  • Té un esperit europeu, ja que des de la seva fundació poc després de la II Guerra Mundial busca la unió entre joves d'Europa, per tal que el desastre no es torni a repetir.
  • Té un esperit ecumènic, d'unió i fraternitat entre els cristians: per això, a Scouts d'Europa hi han associacions catòliques, ortodoxes i protestamts. Les catòliques busquen dintre l'Església el reconeixement com a associació privada de fidels, no pública. La UIGSE ha estat reconeguda el 2003 pel Pontifici Consell de Laics com a associació privada de dret pontifici.
  • Manté la Promesa original redactada pel P. Sevin, afegint-hi la referència de fidelitat a l'Església i a Europa. (Potser recollir aquí el text de la promesa)
  • Manté la Patrulla Scout o Guia, de nois entre 12 i 16 anys, amb un Cap de Patrulla i un sub-cap: no ha fet la reforma ràngers-pioners, ni estratifica els nois per nivells d'edat o curs acadèmic.
  • Manté 5 finalitats en les quals han de créixer i progressar els nois: caràcter, servei, salut i vida a la natura, sentit del concret i habilitat manual, i sentit de Déu. 
  • Manté l'uniforme com a signe de servei i de formar part d'una comunitat.
  • Manté l'educació diferenciada per a nois i noies: no ha fet la reforma per introduir la coeducació 
  • Viu a l'aire lliure: no necessita cases de colònies, ni locals de reunió, ni sales d'estudi.
  • Demana als caps que portin una vida personal coherent amb la moral cristiana, ja que han de ser un exemple per als nois.

Però més important que qualsevol diferència metodològica és que un Scout d'Europa és amic de tots i germà de qualsevol altre scout.

Això no vol dir que no existeixin altres associacions que tinguin alguns dels trets aquí descrits, el que ens diferencia es que nosaltres els vivim tots.