Quina estructura té un Agrupament?


Un agrupament completament desenvolupat consta més o menys de:

 

- Estol de Llobatons (8-12 anys): 4 sisenes = 24 nens. Dirigits per un adult jove i tres assistents. Les nenes es diuen Llobatones.

 

- Tropa de Scouts, (12-16 anys): 4 patrulles de 4 a 8 nois, preferentment de 6 = 24 nois. Supervisats per un adult jove i un ajudant. Les noies es diuen Guies i s’agrupen en una Companyia.

 

Com que hi ha un agrupament Scout i un altre Guia, el conjunt té una capacitat normal per educar uns 100 nois i noies, emprant-hi  uns 15 adults joves com a caps. Això és possible perquè l'escoltisme es basa en l'educació del noi pels seus propis companys de patrulla, i els adults només supervisen el procés de progressió.

 

- Clan Pilot (17-19 anys), que prepara els joves per un compromís de servei que els ajuda a discernir la seva vocació, amb un recorregut que es diu Ruta Pilot. Aquest servei pot ser cívic, religiós, dintre del moviment escolta, etc. Els adults que fan aquest compromís, també els que s'incorporen a l'escoltisme després dels 18 anys, es diuen Ròvers (les dones, Guies majors).

 

El responsable general és un Cap d'Agrupament. Tots els caps estan assistits per Consells, segons la governança tradicional de l'escoltisme.