Sant Feliu de Llobregat

Parròquia de Sant Joan Baptista

Parròquia: Sant Joan Baptista

Mossèn: Mn. Sergi Sicília

Tel. de contacte: 607 82 62 18

Correu electrònic: 

Unitats

Estem començant!

Amb presència a Sant Feliu de Llobregat:

  • Xarxa de Patrulles Lliures Verge de Núria (noies de 13 a 17 anys)
  • Xarxa de patrulles lliures St Jaume (nois de 13 a 17 anys)
  • Foc Pilot Sta Teresa de Calcuta (noies de 17 a 19 anys)
  • Clan Pilot St Jordi (nois de 17 a 19 anys)