Sant Celoni

Parròquia de Sant Martí

Parròquia: Sant Martí

Mossèn: Mn. Jordi Penya

Cap d'agrupament: Ignasi Pena

Tel. de contacte: 667 91 59 87

Correu electrònic: ignasipena@gmail.com

Unitats amb presència a Sant Celoni:

  • Xarxa de Patrulles Lliures Verge de Núria (noies de 13 a 17 anys)
  • Xarxa de patrulles lliures St Jaume (nois de 13 a 17 anys)
  • Foc Pilot Sta Teresa de Calcuta (noies de 17 a 19 anys)
  • Clan Pilot St Jordi (nois de 17 a 19 anys)

Blog de St Celoni